SCP-008-UA - Не чую, не бачу, не скажу

Дана стаття ще не завершена


рейтинг: 0+x

Об'єкт №: SCP-008-UA

Клас об'єкта: Безпечний

Особливі умови зберігання: SCP-008-UA слід містити в стандартній камері збереження безпечних об'єктів, обгорнутим в щільну та міцну обгортку. За межами умов програми "Сліпий самурай" забороняється будь-який фізичний контакт будь-яких суб'єктів з об'єктом. Усякого співробітника, який матиме фізичний контакт з SCP-008-UA, слід усунути або перевести до класу D на розсуд директора Зони 337-UA. У рамках програми "Сліпий Самурай" дозволяється лише одноразовий контакт призначених співробітників класу D з однією з частин SCP-008-UA. Будь-якого співробітника, який увійде до контакту більш ніж з однією з частин SCP-008-UA, або більш ніж один раз, слід негайно усунути.

В будь-яких умовах забороняється контакт SCP-008-UA з усякими особинами ряду Primates, окрім Homo Sapiens.

Опис: SCP-008-UA є кам'яною статуєю, яка зображує трьох поруч сидячих мавп, які далі позначаються як SCP-008-1-UA, SCP-008-2-UA та SCP-008-3-UA. SCP-008-1-UA зображує мавпу, яка закриває руками собі вуха, SCP-008-2-UA зображує мавпу, яка закриває собі руками очі, а SCP-008-2-UA зображує мавпу, яка закриває собі руками рота.

У разі якщо яка-небудь людина входить до фізичного контакту з однією з частин SCP-008-UA, вона той час же зазнає змін, які стосуються органів чуття, зору та мовлення. Суб'єкт, який торкається до SCP-008-1-UA, втрачає здатність бачити та розмовляти, і набуває яку-небудь здатність, пов'язану з чуттям. Суб'єкт, який торкається до SCP-008-2-UA, втрачає здатність чути та розмовляти, і набуває яку-небудь здатність, пов'язану з зором. Суб'єкт, який торкається до SCP-008-3-UA, втрачає здатність чути і бачити, і набуває яку-небудь здатність, пов'язану з мовленням. Досліди показують, що втрата здатностей пов'язана з травмами як відповідних органів, так і змін у відділах мозку. Травми причиняються миттєво та, як правило, без неприємних відчуттів. Травми мають вигляд численних порізів та іноді супроводжуюся зникненням частин органів, що зазнають травми - у останньому випадку травмовані органи виглядають так, начеб то їх частині були вирізані за допомогою гострих предметів. Також, іноді в травмованих органах з'являються декілька [ВИДАЛЕНО] та такі речовини, як [ДАНІ ВИДАЛЕНО] у невеликої кількості. Всі спроби вилікувати травмовані органи на поточний час не досягли успіху. Дослідження органів, які отримали додаткові можливості, на поточний час не виявили механізмів реалізації їх можливостей.

У разі, якщо до SCP-008-UA який-небудь суб'єкт торкається більш одного разу, то у разі якщо він входить до фізичного контакту з однією і теж частиною SCP-008-UA, його можливість може зазнати зміни - стати більш потужною та, у багатьох випадках, небезпечною; також суб'єкт зазнає інші побічні ефекти, ніж втрата двох інших здатностей. Також може мати місце [ДАНІ ВИДАЛЕНО] обробленим суб'єктом. Фізичний контакт суб'єкта з різними частинами SCP-008-UA - як послідовно, так і відразу - приводить до [ДАНІ ВИДАЛЕНО]

Досліди з фізичним контактом SCP-008-UA с тваринами показали, що у випадку, коли піддослідна тварина не є особиною ряду Primates, приблизно у 50% контакт не має ніяких ефектів, та ще у 50% спостерігається отримання твариною різаних травм, схожих с тими, які отримають піддослідні Homo Sapiens. У випадках контакту SCP-008-UA з особиною ряду Primates, яка не є особиною виду Homo Sapiens, також іноді спостерігались такі ефекти, як [ДАНІ ВИДАЛЕНО]

В ході досліджень було виявлено, що навіть тонкий шар щільного матеріалу ізолює ефект SCP-008-UA (так, для шару поліетилену достатньо товщини 0.05 мм для повної ізоляції; повний звіт про дослідження ізоляції ефекту доступно в звіту EX008-12, який можна отримати за запитом до куратора об'єкта).

Рада Наглядачів O5 схвалила використання співробітників класу D, які були вражені ефектом SCP-008-UA у межах програми "Сліпий Самурай".

Додаток 008-T1: Короткий зміст програми "Сліпий Самурай"

На участь у програмі "Сліпий Самурай" призначаються співробітники класу D, які схильні до співпраці з Фондом, володіють мовою жестів для сліпоглухонімих, навичками переміщення по місцевості та маніпуляції предметами за умови відсутності візуальної та звукової інформації, і навчені користуватися терміналами Брайля. Призначені співробітники виключаються з щомісячної ротації. Відповідні співробітники розділяються на групи по 3 (три), та після цього повинні один раз увійти до фізичного контакту з однією з частин SCP-008-UA - перший з SCP-008-1-UA, другий з SCP-008-2-UA, а третій - з SCP-008-3-UA, та ідентифікуються як D008-alpha-<колишній_номер_співробітника>, D008-beta-<колишній_номер_співробітника> та D008-gamma-<колишній_номер_співробітника>. Після чого оброблена група закріпляється за одним з загонів МОГ, агенти якої повинні володіти навичками спілкування з сліпоглухонімими - як мовою жестів для сліпоглухонімих, так і вміти користуватись терміналами Брайля. У разі втрати одного з D008 слід обрати для нього відповідну заміну серед відповідних співробітників класу D.

Командири загонів МОГ, які бажають приєднатися до програми "Сліпий Самурай", повинні подати заповнити форму Doc008UA-BS у трьох екземплярах, та подати її до директора Зони 337-UA, до Куратора об'єкта та до Комітету з Етики. У разі схвалення запиту загін МОГ зможе отримати одну групу D008. Станом на ██.██.2017 схвалено 12 загонів МОГ, до яких включені групи D008.

Нижче наведена показова вибірка суб'єктів D008 та здатностей, які вони набули через контакт з SCP-008-UA:


██.██.20██ з дозволу директора Зони 337-UA була проведена серія експериментів з SCP-008-UA, яка допускала багаторазовий фізичний контакт піддослідних з SCP-008-UA. На базі результатів досліду багаторазові контакти з SCP-008-UA були заборонені. Протокол дослідів було занесено до окремого файлу 008-GIPNAM, та засекречено. Співробітники з рівнем допуску 3/008 та вище можуть отримати доступ до повної версії файлу або до його фрагментів в залежності від рівня допуску.

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License