SCP-001-UA - Пропозиція Мурзея

SCP-001-UA - Котяча скарбничка казокрейтинг: +4+x

Код рівня допуску e/001-UA підтверджено.
Частина інформації, яка потребує більш високого рівня допуску, в цієї версії документу вилучена.
Для отримання більш повної версії документа необхідно підтвердити більш високий рівень допуску.

Об'єкт №: SCP-001-UA

Рівень загрози: Червоний

Клас об'єкта: Кетер

Особливі умови зберігання: SCP-001-UA зберігається в секції 8080 Зони UA-80 закріплений вертикально в ящику, який міститься в спеціальному захищеному сховищі жовтого червоного рівня безпеки, влаштованого за вимогами 001ニャーua. Секція повинна бути обладнана підсиленою системою вентиляції. Доступ до дослідження об'єкту та проведення з ним експериментів можливий лише після отримання спеціального дозволу, який повинен бути затвердженим директором Зони UA-80 та куратором об'єкта. У разі виявлення об'єкта за межами сховища забороняється торкатись його та робити з ним будь-які маніпуляції, та слід викликати МОГ "Собаки швидкого реагування".

Згідно з розкладом, вказаним в файлі Add001ua-chat, слід проводити процедури Proc-001ua-murr та Proc-001ua-meow. Для проведення процедур відбираються один чи два співробітника класу D, які згідні співпрацювати з Фондом та мають не менше 72 балів за експертною шкалою послухання Мільграма. Після проведення процедури обрані співробітники підлягають ліквідації.

Будь-який співробітник, вражений впливом SCP-001-UA, повинен бути негайно ізольований, а уся надана їм інформація повинна вважатись фальшивою.

Опис: SCP-001-UA — це скарбничка в формі кішки розміром приблизно 20 x 20 x 40 сантиметрів, яка зроблена з фарфору. На голові SCP-001-UA знаходиться отвір для монет. На поверхні SCP-001-UA нанесені візерунки, які зображують тауматургічні руни, описані в додатковому документі Add001-enchanimeow-ua, та [ДАНІ ВИДАЛЕНО]. Зображені візерунки несуть слабку загрозу спостереження, створюючи слабкий примус робити різні маніпуляції з об'єктом, та викликають бажання кинути у нього монетку. Кидання монетки приводить більш сильного враження впливом SCP-001-UA. Враження може бути вилучено амнезіаком класу C або вище. Зазвичай внутрішня порожнина SCP-001-UA заповнена туманом, який позначається як SCP-001-kissa-UA. SCP-001-kissa-UA має аномальну природу, та, припускається, пов'язаний з аномальними властивостями SCP-001-UA. Помічено, що SCP-001-kissa-UA постійно виробляється SCP-001-UA та у невеликих кількостях (приблизно 10…20 мілілітрів в секунду) виходить з отвору об'єкта. Вдихання SCP-001-kissa-UA навіть у незначних концентраціях може приводити до враження впливом об'єкта.

Аномальна властивість SCP-001-UA проявляється у разі опускання до SCP-001-UA будь-якої монети, і полягає в набутті суб'єктом знання певної інформації; цьому ефекту призначено позначення SCP-001-meow-UA, або ефект 001-meow. Спостереження внутрішньої порожнини SCP-001-UA показує, що монети зникають через декілька секунд у разі активації ефекту ефект 001-meow. Встановлено, що отримана інформація є більшою частиною випадковою та не має жодного зв'язку з дійсністю. Крім того, у деяких випадках має місце набуття враженим суб'єктом впевненості стосовно отриманої інформації незважаючи на надання фактів, які її спростовують та, у деяких випадках, отримання враженим суб'єктом рис іншої, неіснуючої особистості. Рішенням від ██.██.19██ всі експерименти з SCP-001-UA були припинені. Згідно за наказом Ради O5, всім протоколам експериментів з SCP-001-UA присвоєно рівень секретності e/001-UA або вище.


Додаток Add001ua^_^: Помічено SCP-001-UA іноді може демонструвати розумну автономну поведінку, яка полягає у телепортації об'єкту за межі камери зберігання; при чому під час телепортації SCP-001-UA найчастіше опиняється поруч з суб'єктом, який має мінімальні знання стосовно Фонду та має з собою металеві монети. Припускається, що спостереження меметичних агентів, зображених на поверхні SCP-001-UA, та вдихання SCP-001-kissa-UA спонукають такого суб'єкта опустити монети до SCP-001-UA. Цієї події присвоєно ідентифікатор AEX001ua-1 "Котяча м'ята". Для запобігання події AEX001ua-1 "Котяча м'ята" на базі результатів проведених експериментів та досліджень були розроблені процедури Proc-001ua-murr та Proc-001ua-meow.

Додаток Add001ua=^_^=: У разі виявлення SCP-001-UA за межами камери зберігання слід негайно повідомити Службу Безпеки та діяти за протоколом Proc-001ua=^_^=. Ліквідація наслідків події AEX001ua-1 "Котяча м'ята" покладено на МОГ "Собаки швидкого реагування".

Додаток Add001ua-(")=^_^=("): До ██.██.19██ мало місце ██ випадків подій, аналогічних AEX001ua-1 "Котяча м'ята", але під час яких SCP-001-UA телепортувався в межі населених місць. Також під час цих подій спостерігалось підсилене виділення SCP-001-kissa-UA; пікові значення оцінюються у 4 м3 за секунду. Цим подіям було присвоєно ідентифікатор AEX001ua-2 "Котячий сказ", а їх перелік було занесено до файлу Add001ua-fenila. Загальна кількість вражених під час цих подій оцінюється у █████ особин. Пошуку невиявлених вражених присвоєно помаранчевий рівень пріоритету. Після впровадження процедури Proc-001ua-murrmeow та умов зберігання 001ニャーua, частота інцидентів типу AEX001ua-2 "Котячий сказ" знизилась у ██ разів, але все ж вони мали місце ще █ разів.


ДЛЯ ДОСТУПУ ДО БУДЬ-ЯКОЇ НАСТУПНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СТОСОВНО SCP-001-UA ПОТРІБНИЙ БІЛЬШИЙ РІВЕНЬ ДОПУСКУ. ВАШ РІВЕНЬ ДОПУСКУ НЕДОСТАТНІЙ.


ВВЕСТИ КОД РІВНЯ ДОПУСКУ π/001-UA

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License