Мова Ämärangnä (Адитіт)

Ця стаття є перекладом


рейтинг: +1+x

Вступ

Споріднена до Російської
Регіон Мінусінська улоговина, Республіка Тува́
Етнічність 20 єнісейський амаранг, 14 саянський амаранг, 13 алтайський амаранг (перепис 2009 року)1
Мовна родина Уральська
Ранні форми Прадавній адитіт (діалект з м'яким "Л")
Діалекти Вища єнісейська, пізній адитіт (діалект з твердим "Л"), саянський, північний та південний алтайський
Система письма Традиційні саркічні та монгольські письмена, латинська, кирилична

Справжня назва адитської мови, яку вона отримала від своїх носіїв на території південного Сибіру, Верхнього Єнісею, та Саян, — Ämärangnä2, своєю чергою Ämärang, також відома як річка Єнісей, — це історична батьківщина адитів. Іноземці також називали її Nälmäsäk або Nälkänä — Свята мова або мова Nälkä відповідно.

Мова використовується тільки під час релігійних ритуалів3 і, насправді, дуже мало людей розмовляють нею, а ті хто можуть — роблять це потайки, адже мова є секретною. Єдині сторонні, яким відомо про неї, — це антропологи Фонду, які проводили багато часу серед кетських шаманів, які говорять нею. Мова майже не змінилася за останні три з половиною тисячі років через суворі методи, завдяки яким шамани зберігають усну передані саркітські писання. Учні повинні правильно вимовляти кожен склад.

Амарангнською розмовляють тільки кети та люди змішаного походження, які є прямими нащадками культури Окунев. Половина їхніх сучасних предків — це єнісейці, про що свідчить часта наявність гаплогрупи Y1-хромосом, а інша половина — уральці, для яких характерні гаплогрупи N1c-. Окуневська культура була об'єднаним конгломератом єнісейськомовних сибіряк, які мігрували на південь з тайги, та амарангномовних сибіряк, які мігрували з цивілізації Ляо, батьківщини прапротоуральської мови. Ці два народи мирно співіснували між собою й мали схожі культури. Коли войовнича культура Арійців Адроново, також відома, як Даева, почала розширюватись на схід, аж до Верхнього Єнісею, напруженість зросла. Багато окуневців поневолили й, зрештою, Карцист Іон4 підняв повстання. Повстання витіснило індоіранців, що поклало початок карасукської культури.

Адитіт - це унікальна розщеплено-ергативна мова, яка має такі особливості, як аглютинативність та (композиційна) інкорпорація. Те, що носії мови іноді віддають перевагу ідіомам та порівнянням замість дієслів стану під час опису іменників виглядає надзвичайно ідіоматично. Це, а також дієслівна серіалізація та фактична відсутність системи відмінювання5 привернуло увагу лінгвістів.

Фонетичні зміни адитіту

Адитіт був аглютинативною уральською мовою, якою розмовляли у період Бронзової ери на території Західного Сибіру; його можна вважати за ранню гілку протоуральської мови на яку вплинули як протосамоїдська та тунгуська, так і єнісейська, таким чином він ділить багато змін звуку з протоуральською. Таким чином, адитіт споріднений до фінської, угорської та естонської мови. Введеннями безпосередньо з протоуральської є:

 • Глибокий сингармонізм
 • Синкопи, скорочення ненаголошених голосних, зокрема у складних словах.
 • Об'єднання *ï, /ɯ/, та *u в /ɯ/, пишеться як u.
 • Протоуральський *x перетворився на *ø
 • Закінчення /Vw/ перетворилося на /u/
 • /a/ перетворився на /e/ у контексті /j/
 • Втрата міжзвукових /j/
 • /ɬ/ перетворився на /l/, у східнішому саянському діалекті він перетворився на /ɮ/ у середині слів, але злився з /s/.
 • Подвоєні приголосні у протоуральскій з'являються в Адитіті скороченням носових приголосних та паузою. Протоуральське *lappe (плоский) перетворилося на laba; *koppV (легкий) на kombo, *kokka (крюк, випуклий край) на konko. Однак, існують винятки, де /kk/ може виступати як звичайна /k/.
 • Втрата назальних у складах *Nš, *Nč, *Nć, *Nś, Nľ, Nr, та Nl.
 • *ś та *š об'єдналися у /s/. Нова š з'явилася пізніше, як алофон /sj/, який сам виник із синкопи.
 • Втрата м'яких приголосних як вторинна особливість.
 • *ć та *č об'єдналися в /ts/.
 • На початку слова символ ∅ промовляється як /ŋ/ (Самоїдські винятки у звучанні)(?) .

Зверніть увагу на те, що існують докази, що адитіт походить не власне від протоуральської, а від більш ранньої форми протомови. Такі висновки зроблені з того, що у таких формах як Valksaran(імовірно, з протоуральської walke-śarna), saran більш схоже на пресинкопну форму слова *śarna, яка, теоретично, втратила /a/ у другому складі, створивши цим групу приголосних /rn/. Іншим прикладом може бути lüjekütakeŋ, який згідно з базовою теорією походить від *lülV + *kütke- + *ŋ. Але знову ж таки, kütake має додаткову голосну між /t/ та /k/.

Фонологія

Голосні

Переднього ряду Заднього ряду
Високого підняття i /i/, ü /y/ u /ɯ/
Середнього підняття e /e/ o /o/
Низького підняття ä /æ/ a /ɑ/

Приголосні

Губно-губні Ясенні Середньопіднебінні Задньоязикові
Носові m /m/ n /n/ ŋ /ŋ/
Проривні та африкати p /p/ t /t/ k /k/
Африкати ts /t̠͡s/
Сибілянти s /s/
Фрикативні v /v/
Бокові l /l/
Дрижачі r /r/
Напівголосні j /j/
 • Проривні та сибілянти промовлялися між голосними.

Діалекти

Існувало багато різних діалектів адитіту, найбільш відомі з яких: діалект з твердим звуком "Л" та діалект з м'яким звуком "Л" відповідно, якими спілкувалися народи які проживали трохи східніше від Єнісею. Перший відрізняється зміною звуку /l/ у закінченні на /ɫ/, змінюючись далі на /o/. Діалект з м'яким звуком "Л" не поділяє цього нововведення. Деякі частини Валкзарону, здається, були складені носіями обох діалектів, бо фраза Valksaran ("ясні слова") — це м'який діалект, а еквівалент твердого — voksaran. Діалект з м'яким звуком "Л" зрештою змінив /l/ у закінченні на /j/, таким чином Valksaran став Vajksaran.

/ɬ/ та /ɬʲ/, які походять від саянського діалекту, перетворюються на /ɮ/ у середині слова, але на початку зливаються з /s/. Тут збереглися носові голосні, які були результатом втрати носових у складах *Nš, *Nč, *Nć, *Nś, Nľ, Nr, та Nl. Саянський діалект запозичив багато слів з єнісейської, тому звук /u/ став неогубленим.

Носії верхньоєнісейського діалекту спочатку підсилювали /v/ до /b/, /j/ до /dʲ/, /r/ до /d/ на початку слова, та /ŋ/ до /g/, набувши дзвінких проривних звуків. Цей діалект спрощує більшість приголосних складів /lC/ to /uC/, /rC/ до /dVC/, тощо. Він також отримав новий звук /x/ зі складів /ɫj/ та /kj/. У випадку, коли /u/ розвився з колишнього /ɫ/ передував /u/, виникло проміжний звук /w/, яке надалі стало джерелом звуку /b/. Дифтонги, типу /ue/ стали /we/, а згодом /əbe/.

Північний та південний алтайські діалекти скоротили закінчення /ŋV/ до /ŋ/. Вони мають наступні звукові зміни:

 • /v/ перетворився на /b/
 • /ŋV/ перетворився на /Vŋ/
 • Протоуральський /oj/ перетворився на /ü/
 • /æ/ перетворився на /e/

Словник

У адитіті багато запозичень з девітських (індоєвропейських) діалектів та тунгуських мов. Однак, більшість слів зрештою походить з протоуральської мови. 

Прадавні адитіт Пізній адитіт Протоуральська Значення українською
koja koja *kolja злий дух, демон
vasa važ *wanša старий, прадавній
juma juma *juma небесний бог, божество
ŋorok norok *arV + зменшувальний суфікс -kka м'ясник, партач
soone sone *sōne сухожилля, вена, сувій
koratsa karadz *korvV шкребти, гравірувати, татуювати
saran saran *śarna  заклинання, слово, мова
nälikä nälkä *ńä(x)li + ka  голод, пожадливість
kulo kulo *kOlV  (Кишковий) черв
ŋalka najka *alka кінець (спереду або ззаду), початок; почати
kalma kajma *kalma труп; могила
lüjekütake lükütaka *lülV + *kütke- + *ŋ (буквально Молись про силу/зв'язок) молитва про силу
Valksaran (що лежить в основі valke-saran) vajksaran *walkV + *śarna  ясні слова
katsa kadz *kaća молодий, неодружений чоловік
koe koi *koje  людина, персона
komi komi *kojmV людина, персона
minä min *mińä невістка, молода жінка
nae nai *naje жінка, дружина; одружитися
niŋä niŋ niŋä жінка, дружина; одружитися
nüta nüta *nojta чаклун, шаман, жриця; чаклувати
ŋura nura *urV людина, чоловік
merätä märäd *mertä людина, персона
nisu nizu *nisV жінка
matse madz *mańćV людина, персона
ŋono non *onV великий, дужий
änä än *enä великий, широкий, дужий, багато
ere ere *erV великий, широкий, дужий, багато; старий
ütsi ütsi *üčV великий; товстий (ücik, пеніс)
tsatsa tsa *čančV ~ *čačV йти, крокувати
ilma ilma *ilma небо, погода, бог
jaka jag *jakka йти, досягати
jum jum *jomV йти
tsaba tsab *ćappV вдарити, порубати
tsaŋa tsaŋg *čaŋV- вдарити
kao kau *kajo помацати, вдарити
sinta sin *sitta лайно, гній
luli luli *lewlV подих; душа
süve süb *sewe їсти
üra üra *ürV пити
juui juui *juxi пити
kunsi kunsi *kunsi мочитися, сеча
jukusi juksi *jokse спарюватись
nusuka nuska *nuska чхати
ŋola nol *oɬa спати, лягати

Запозичення

Прадавні адитіт Пізній адитіт Девітська (індоіранська) Українська
sak sak sak- святий, священний
tavas tavas dajwas бог, небо
jampa jamb jamb спарюватись
akaras karas agras поле, пасовище
paraca paradz pracha молитися, просити
ankis ang agnis Бог вогню
taca tadz dajcha брати, торгувати, віддавати
satus    satus   sadus  успішний, досвідчений, багата людина 
akarama    akaram   akarma  целібат 
sukanta  sukand    skanda  піднесення6, підніматися 

Посібник з вимови для новачків

Голосні

 • "І" промовляється як англомовне подовжене ''ee'' (feet) та ніколи не використовується у короткому варіанті (sit).
 • "Ü" вимовляється так само, як ü у китайській та турецькій мовах. Це звук ''ee'', але з закругленням губ, немов "ew". 
 • "E" як в англійському слові bet.
 • "O" як в англійському слові boat.
 • "U" вимовляєтсья так само, як англомовне подовження ''oo''(food) та ніколи як ''u'' (but).
 • "Ä" як в англійському слові cat.
 • "A" як в англійському слові father, та ніколи як ''a''(fate).

Примітка: подвоєння означає довгу тривалість, але коротка голосна та її подовжений еквівалент — це однакові голосні. Наприклад: англомовне ''aa'' промовляється як у слові father, але трохи довше.

Приголосні

 • "J" це англомовна ''y'', як у слові year й вона ніколи не вживається як ''j'' у judge.
 • "C" вимовляється як англомовне ''ts'' у слові cats.
 • "R" вимовляється як іспанська дрижача "r".

Порада: адитіт — це уральська мова, а це означає, що проривні (п, т, ц, та к) не аспіровані як в англійській. Англомовні проривні зазвичай супроводжуються різким видихом. 

Наприклад: піднесіть долоню до рота й промовте англійське слово pie, а тоді скажіть spy. Перше вимовляється з придихом, а друге — ні. Використовуючи посібник, спробуйте промовити слово "Adytite" як друге, а не як перше. Проривні посередині слова слід вимовляти як англійські b, d, j, та g, але оскільки більшість уральських мов не відрізняють дзвінких та глухих звуків, тому це не повинно мати особливого значення. 

Граматика

Іменники

Іменники в адитіті мають чотирнадцять відмінків і три числа: однина, двоїна та множина. В мовах уральської групи не виділяють граматичних родів (навіть у наші дні). Артиклі іменників невідомі. Маркерами множини в іменниках був -t в закінченні та -j- не у закінченні, як у фінській мові. Марекром двоїни був -k-.

Відмінки:

 • прямий відмінок (без суфікса)
 • непрямий/лативний відмінок -m
 • аблативний/розділовий відмінок -ta / -tä

Для порівняння вживаються наступні ідіоми: X kala, Y cüŋkä7 або X Y-m kaŋ kava8 Поєднання прислівників над з весь позначає ступенювання.

Прийменники

У адитіті використовуються постпозиції замість прийменників, тому замість того, аби сказати я поїхав до Японії, можна казати я в Японію поїхав. Цікаво, що адитіт інколи використовує дієслова, конструкції з дієслів та інші частини мови замість складних прийменників, наприклад, бачити-пробивати замість бачити наскрізь (слова наскрізь в цій мові немає) або давати замість для.

Прикметники 

Прикметників у адитіті не дуже багато й вони не відрізняються від дієслів. Оскільки адитіт — це дуже ідіоматична мова, то у ній замість них часто використовують порівняння. Наприклад:

 • Том сильний - Tom na kucu, Tom na kucu cilaki uree, Tom na kucu sivike uree (літ. Том має силу, Сила Тома, як ведмежий біцепс, або немов у ведмедя.)
 • Я люблю квіти - mi curumut rem käjä ŋäcäm (літ. Я квіти люблю кольору крові).

Дієслова

Дієслова відмінялися за часом, видом, (*-va позначає "неминулий", *-ka позначає "переднеминулий; наказовий спосіб", *-ja позначає "минулий") та за способом (*-ne позначає "умовний кондиціоналіс").

Адитітські дієслова свідчать про архаїчний вік мови, з кількома граматичними нововведеннями, які прослідковуються у найстаріших текстах та не могли виникнути за короткий термін. Адитітські дієслова мають ряд особливостей, характерних для композиційної полісинтетичної мови з серіалізацією дієслів і додаванням іменників, які грають важливу роль у граматиці. Приклади серіалізації дієслів:

 • Я дивлюся крізь брехню девітів - Mi Tüstaatan selutam van soole (літ. Девітська брехня проникає у мене)   
 • Ми дістанемося вершини гори - Man kalam kaŋ kava (літ. Ми гірську подолаємо вершину)
 • Ми застрелили його і він помер - Man sam lam veje (літ. Ми його вбили-застрелили)

Особові закінчення:

  Суб'єктивні   Об'єктивні
1 однина -m -ma
2 однина -t -ta
3 однина -a
1 двоїна (переважно) -mankätikä -mankätikää
2 двоїна -tan tana
3 двоїна -ki -kja
1 двоїна (включно) -man -mana
1 множини (переважно) -mankun(a) -mankunaa
2 множини -tat -tata
3 множини -t -ta
1 множини (включно) -mat -mata
Просторові(?)   kü-  
Рефлексивні isea, icea  
Взаємні totää

"Просторові" префікси можна перекласти "площина, місце, простір близький до чогось", як у kücaŋa, "він/вона майже вдарили (воно)". Це афіксальна полісинтетична особливість у тому сенсі, що оригінальний прислівник близько став словесним афіксом. Дієслова з префіксом kü- та суфіксом "неживого об'єкта" буд вказувати до якого типу об'єктів йде наближення. 

Редуплікація початкового складу утворює хабітуальний аспект, а редуплікація усього слова утворює свого роду інтенсивний аспект з хабітуальними обертонами. Подовження початкового складу й подальше його дублювання утворює тривалість з необов'язковим суфіксом9. Ekura — це дієслово, яке означає недоконану дію та використовується у послідовних дієслівних конструкціях як еквівалент аспекту тривалості10. Прогресивний час виділяється закінченням -na.

Інший різновид тривалості, у реченнях по типу: "Економія — це складно, але я досі роблю це." виражається дієсловом ekujuna11. Kuju12 буде виражати доконану дію. 

Дефективність — це ще один приклад дієслівної серіалізації, яка виражається дієсловом kümäjü13

Прислівник pile14 вказує на розділовий аспект, kava15 на затяжний, 16 на навмисний та ekarama17 на випадковий.

Майбутній час виражається словами пізніше або не зараз, а також послідовними дієслівними конструкціями, по типу Mi caca süve18.

Суфікси для неживих предметів

Суфікс Пояснення Приклад
-peŋe Округлий об'єкт пляшка, куля, черевик, голова, тощо.
-japa Плескатий об'єкт ковдра, пальто, мішок з продуктами, стіл, тощо.
-cupa Стрункий гнучкий об'єкт мотузка, рукавиці, шкарпетки, купа смаженої цибулі, тощо.
-taŋke Стрункий жорсткий об'єкт стрілка, браслет, сковорода, пила, тощо.
-musi М'яка матерія морозиво, багнюка, п'яниця, що розпластався, тощо.
-kanta Тягар, вантаж рюкзак, клунок, мішок, сідло, тощо.

Синтаксис

Речення в адитіті будуються переважно за типологією порядку слів SOV19, що властиво іншим самоїдським мовам. Однак, адитіт вважається вільнішими у порядку слів, у порівнянні з іншими мовами його ареальної групи. Адитіт суворо ліво-розгалужений20, як японська чи турецька, з відповідними кляузами, які стоять першими у реченні, а основне дієслово завжди стоїть після. Післяйменник використовуються замість прийменників, прикметники розглядаються як дієприкметники, тому вони йдуть після іменників, які вони описують.

Групування

Адитіт — це активна мова, який також називають розділеною неперехідною мовою; це означає, що єдиний аргумент ("суб'єкт") неперехідної умови (яка часто позначають як S) іноді є фактором перехідного дієслова (тобто, як суб'єкт типу "I" або "she" в англійській мові), але в інших випадках він буде прямим об'єктом (наприклад, як "me" або "her" в англійській мові).

Відмінки та узгодження неперехідного аргументу (S) залежать від свободи або контролю мови мовця. Наприклад: якщо хтось спіткнувся та впав, людина, яка говорить на адитіт сказала б "я впав". Сказати "впав я" означало б, що людина зробила це навмисне.

Суб'єкт сталого дієслова граматично згрупований разом з об'єктом перехідного дієслова, що цілком природно, оскільки що на дієслово суб'єкта, що на перехідний об'єкт впливає дієслово (тобто, семантично схильні або "пацієнти"). Це означає, що суб'єкт дієслів, таких як спати, голодувати й бажати, ставиться перед дієсловом і, можливо, набуває косого відмінкового маркера -m.

Зразок тексту (з різними діалектами)

Soone Ültü

ültü mi vjema, ütü mi bədʲema

mi sülä ŋemu kuŋ uree, mi tüle gemu kug uree

ŋämän cuca, gemen susa

mäcä siŋa, mese tiga

num murun, num murun

ŋum salu, gum talu

ŋum suem, gum təbem

üe küce, üe küse

suem küce, təbem küse

käjä ŋuŋa, kedʲe guga

raŋa uree, daga uree

lujuma me, ludʲuma me

mimin ün näm, mimin ün nem

ŋul ŋul säsäjä, gubu gubu sesedʲe

mi suunam, mi suunam

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License