SCP-001-UA-J – Теорія одної аномалії у Всесвіті або одна аномалія на увесь Фонд

Ця стаття ще не закінчена


рейтинг: 0+x

Об'єкт №: SCP-001-UA-J

Клас об'єкта: Не має значення/не визначений

Особливі умови зберігання: Через постійне змінення властивостей аномалії не можливо прийняти єдині вірні умови збереження. Для кожної ітерації трансформації SCP-001-UA-J необхідно визначити спеціальні окремі особливі умови зберігання для певної ітерації аномалії. Особливі умови зберігання визначає спеціальна наукова комісія за процедурою ОРАКУЛ або їх відсутність. Спеціальна наукова комісія збирається у Зоні ∅ та визначає ОУЗ. Доцільність виконання ОУЗ визначає рада О-5 та призначає їх до виконання.

Опис: SCP-001-UA-J – це аркфокальна хронотрансмісійна змінна у часі аномалія з комплексним трансформізмом. Дана аномалія є єдиною існуючою аномалією Фонду. Усі інші описані аномалії насправді являються однією і тією ж аномалією – SCP-001-UA-J на різних її ітераціях. Кожна ітерація SCP-001-UA-J – це окремий локальний інтервал часу у який SCP-001-UA-J набуває певні властивості.

SCP-001-UA-J має складний часовий шлях. За час свого існування (який можливо вважати нескінченним) неодноразово змінювало свій темп перебігу у часі: неодноразово переміщувалась у часі, перебувало у стані зворотного часу та змінювало швидкість руху часу коло себе. Як правило часові зміщення SCP-001-UA-J виникають під час усталення її нової ітерації з невизначеного стану. Але також вони можуть виникати під час взаємодії її різних ітерацій між один одним та ітерацій пов’язаних з часом.

Кожна ітерація SCP-001-UA-J являє собою змінення властивостей та самої сутті аномалії. Під час різних ітерацій аномалія може бути чим завгодно і виглядати будь-як, мати які завгодно властивості, бути безпечною чи небезпечною. Наприклад, аномалія при деяких ітераціях може набувати свідомості та бути живою істотою. При знищенні ітерації аномалії, можливо декілька варіантів. 1 – продовження існування ітерації у новому вигляді – наприклад, уламків об’єкту яким була аномалія. 2 – поява нової ітерації з можливим зміщенням аномалії у часі. 3 – існування аномалії у невизначеному стані до нової ітерації. При існуванні у невизначеному стані аномалія має невизначену суть та невизначені властивості. У цьому стані аномалія може зазнати декогеренції із встановленням визначених властивостей ретроспективно у часі. У іншому випадку ітерація відбувається через певний проміжок часу із стиранням існування аномалії у проміжок часу у який вона знаходилася у невизначеному стані. Таким чином усі аномалії у Всесвіті – це SCP-001-UA-J на різних її ітераціях.

Складна часова лінія SCP-001-UA-J призвела до численних часових парадоксів із розбиттям єдиної реальності на чималу кількість часових ліній та паралельних часових вимірів. На разі не існує безпечного методу припинення існування SCP-001-UA-J через її надчасове існування, бо це становить небезпеку настання події класу FK із руйнуванням просторово-часової тканини Всесвіту та зникненням усієї історії людства та Всесвіту у небутті. SCP-001-UA-J може бути безпечним, евклідом, кетером, так і тауміелем. Припинення часових зміщень SCP-001-UA-J може призвести до негативних ефектів: коли SCP-001-UA-J побувала об’єктом, який ледве не призвів до настання події класу K, а об’єктом який потягне за собою причинно-наслідкові ланцюжки, які привели до можливості перешкодити настанню події класу K. Це може призвести до чисельних часових парадоксів з можливістю настання події класу FK.

Для забезпечення роботи Фонду, обслуговування аномалії SCP-001-UA-J та складення ОУЗ та їх забезпечення існує Зона ∅. Члени спеціальної наукової комісії, що визначають необхідні умови ОУЗ, належать до наукового персоналу цієї Зони. Зона ∅ у окремих випадках за допомогою однієї із ітерацій SCP-001-UA-J відомої також як SCP-∅ може бути ізольованою від іншої реальності: основного просторово-часового континуума. Під час своєї ізоляції Зона ∅ з точки зору основної реальності не існує і ніколи не існувала, тому усе з основної реальності не впливає на Зону ∅. SCP-∅ це аномалія, яка може розривати реальність на декілька частин та навпаки. За допомогою SCP-∅ можна вертати Зону в основний просторово-часовий континуум у потрібні координати та часовий інтервал із супроводжувальними причинно-наслідковими зв’язками з основною реальністю. Ізоляція цієї Зони впроваджується тоді, коли існує значна загроза для місії Фонду та можливе настання події класу K. На Зоні ∅ проводяться розважальні заходи для її персоналу та наукові комісії. Процедура ОРАКУЛ – це методика встановлення ОУЗ для певної ітерації SCP-001-UA-J та визначення деяких майбутніх параметрів даної ітерації. Процедура ОРАКУЛ не може бути описана поза Зони ∅ і за деякими гіпотезами сама є однією із ітерацій SCP-001-UA-J. Зона ∅ також обслуговує деяку роботу Фонду з аномаліями – ітераціями SCP-001-UA-J.

Історія виявлення: Ітерації SCP-001-UA-J як розрізнені аномалії відомі задовго до створення Фонду. Встановити взаємозв’язок між аномаліями і встановити єдину природу вдалося науковий групі під керівництвом д-ра Крапберга. Була висунута гіпотеза щодо існування єдиної аномалії, яка трансформується в інші зі зміщенням у часі. Тобто усі відомі і не відомі аномалії насправді є SCP-001-UA-J у різних її трансформаціях і є її ітераціями. Усі аномалії мають однакові темпоральні хвилі, які резонують один з одним. Підтвердити наявність темпоральних хвиль, що резонують, вдалося науковий групі під керівництвом д-ра Крапберга. Це було зареєстровано у 19██ році. За наказом керівництва Фонда була створена Зона ∅ для вивчення SCP-001-UA-J та створення резервів на Зоні для забезпечення працездатності Фонду в екстремальних умовах, при особливих подіях класу K та у випадках легкого змінення реальності.

Дивитись доданий файл: інтерв’ю д-ра Крапберга.


Додаток: За наказом ради О-5 на Зоні ∅ зберігаються декілька ітерацій SCP-001-UA-J, що сприяють можливості працездатності Фонду у екстремальних подіях на цій Зоні. Найбільш важливий об’єкт це SCP-∅, який дає змогу ізолювати у реальності Зону ∅. Більш детальна інформація щодо об’єкту SCP-∅ міститься у прикладеному файлі $Ty7TD$#*&)7%6^4!#134. Також у Зону ∅ переміщено частини SCP-███: SCP-███-1, SCP-███-2 та SCP-███-3. Числовий ідентифікатор цього об’єкту був звільнений та присвоєний іншому об’єкту. Для внутрішнього користування цим об’єктам може присвоюватись будь-який не числовий ідентифікатор на розсуд керівника Зони ∅. На даний момент на Зоні ∅ (символ порожньої множини) прийняті таки внутрішні ідентифікатори для колишніх SCP-███-1, SCP-███-2 та SCP-███-3 відповідно: SCP-ψ (грецька літера псі), SCP-𓄿 (давньоєгипетський ієрогліф G1) та SCP-☂ (малюнок зонту). Опис та документація SCP-███ були вилучені з основної електронної бази та архіву. Повну документацію SCP-███ дозволено зберігати лише у Зоні ∅. Неповний опис об’єкту представлений далі. SCP-███ – організм-колонія, який складається з декілька відмінних один від одного частин. SCP-███-1 (нині SCP-ψ) – грибоподібна біомаса, придатна до споживання. Короткочасно збільшує розумові здібності споживача, має велику харчову цінність. SCP-███-2 (нині SCP-𓄿) – частина організму, що здатна до виділення кисню. Використовується для підтримки потрібний долі кисню у Зоні ∅ під час її ізоляції. SCP-███-3 (нині SCP-☂) – небілкова частина організму, має здатність до очищення води. Використовується під час ізоляції Зони ∅.
  • _

  SCP-∅ – Контроль зчеплення сутностей-феноменів у межах відносної реальності у просторово-часових континуумах


  Об'єкт №: SCP-∅

  Клас об'єкта: Безпечний

  Особливі умови зберігання: На разі SCP-∅ зберігається у Зоні ∅. На теперішній стан у деякому сенсі SCP-∅ і є Зоною ∅. ОУЗ не потребують складної діяльності для їх встановлення.

  Опис: SCP-∅ – це об’єкт, який може розривати реальність на декілька незв’язаних просторово-часових континуумів. SCP-∅ обмежений у своїй дії, він не може бути переданий занадто великому об’єкту із тривалим існуванням у часі (не більше 10 000 років), які у невеликому інтервалу часі інтенсивно впливали на навколишні події. Дією SCP-∅ можливо керувати, видаляючи (ізолюючи від основного просторово-часовому континууму) та вертаючи назад на вибір певний об’єкт у просторово-часовому континууму. Під час ізоляції такий об’єкт стає не існуючим з точку зору основної реальності. Усі причино-наслідкові ланцюги перестають існувати в основному просторово-часовому континууму (у тому числі причинами, що можуть привезти до його створення), об’єкт та SCP-∅ ні коли не існували. Але у своєму просторово-часовому континууму об’єкт зберігає потенціальні причинно-наслідкові ланцюги з основною реальністю та для свого просторово-часовому континууму виникає нізвідки та без причини. Так як об’єкт зберігає потенційні причино-наслідкові зв’язки з основною реальністю, він може бути повернений до основного просторово-часового континууму. SCP-∅ асоційований із Зоною ∅. SCP-∅ був виявлений у 1987 році, МОГ Фонду під час операції «Морський бриз» при обставинах [ВИДАЛЕНО]. На час виявлення SCP-∅ фактично був кораблем зробленим з тису. Керування SCP-∅ було можливим за рахунок корабельного штурвала. Корабель був доставлений до нової Зони ██ для його дослідження. [ДАНІ ВИДАЛЕНО] Як виявилося SCP-∅ може бути зміненим і його властивості переміщені до іншого об’єкту. Процедура була виконана, а Зона ██ перетворилася у SCP-∅, а корабель у звичайний корабель. Згодом Зона ██ була перейменована у Зону ∅. Керування SCP-∅ тепер можливе через комп’ютерну програму на комп’ютері № 5. Зона ∅ зникає з нашої реальності і потрапляє до іншого просторово-часового континууму разом з об’єктами, які є на Зоні, та присутнім персоналом.

  • _

  Примітка:


  Прийняти до уваги. Необхідно перемістити частини об’єкту SCP-███ окрім SCP-███-4 до Зони ∅, для забезпечення середовища Зони ∅ сприятливим для життєдіяльності персоналу Зони, під час її ізоляції. Так як об’єкт переміщено до Зони, яка може не існувати у нашої реальності під час розриву реальності, то і об’єкти, які переправлені до Зони, не існують у нашому просторово-часовому континууму під час дії SCP-∅. Враховуючи нестабільність процесу існування – не існування у просторово-часовому континууму через знаходження об’єктів на цій Зоні, згідно положенню 2.3.█ «Узагальнення Скрєнтона-Увібліфера», щодо встановлення єдиного ідентифікатору у доступній міжреальності, не повинні мати числового ідентифікатору. Натомість числовий ідентифікатор звільняється і встановлюється для іншого об’єкту. У даному випадку SCP-███ у документації, окрім цієї, не згадується. Для внутрішнього використання на Зоні ∅ не числовий ідентифікатор (для того, щоб він не співпадав із загально використовуваними) встановлює керівник цієї Зони. Таку вимогу висунула рада О-5 у наказі № 52387.

  - д-р Фазер


  Додано у 07.██.200█

  Хочу зауважити, що керівник Зони ∅, встановлює на власний розсуд недоцільні та нераціональні ідентифікатори, як підказує його неконтрольована уява. Нещодавно він змінив з нормального ідентифікатору-літери на якийсь єгипетський ієрогліф, а ще один і взагалі на малюнок зонту. Використати малюнок в якості ідентифікатору, це за межею добра та зла. Хто так робитиме у здоровому глузді? Ще й вважає себе дуже «креативною» особою. Манія величі у нього, а не креативні знахідки. Нехай із вищого керівництва скажуть йому не знущатися з персоналу Зони. Не знаю, що він ще придумає, стрибати на одній нозі перед запитом потрібного об’єкту? Нібито маю діло з метакласом, тільки замість об’єктів з метавластивостями – з’їхав з глузду керівник нашої Зони.

  - працівник архіву Зони ∅

  Додано у 08.██.200█


  Не можу нічим допомогти, вище керівництво майже не звертає уваги на резервні Зони у останньому часі, воно зайнято кадровими перестановками та переобладнанням основних Зон, пройде не мало часу, коли вони звернуть увагу на вашу Зону. Поки що можу порадити не звертати уваги на манію величі керівника вашої Зони. До того можеш використати символ зонту з Unicode замість малюнку у внутрішній документації.

  - д-р Фазер

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License