SCP-008-UA - Вовчі сили

Дана стаття ще не завершена


рейтинг: +5+x
scp-008-1-UA.png

Екземпляр SCP-008-1-UA

Об'єкт №: SCP-008-UA

Клас об'єкта: Евклід

Особливі умови зберігання: Усі чотири частини SCP-008-UA слід зберігати в чотирьох окремих стандартних камерах зберігання об'єктів з підсиленим рівнем безпеки, помістивши додатково в щільну та міцну обгортку. На поточний час об'єкт зберігається в Зоні UA-337 Секції 22. За межами умов програми "Сліпий лісник" забороняється будь-який фізичний контакт будь-яких суб'єктів з об'єктами. Кожного співробітника, що матиме фізичний контакт із SCP-008-UA, слід усунути або перевести до класу D на розсуд директора Зони 337-UA. У рамках програми "Сліпий Лісник" дозволяється лише одноразовий контакт призначених співробітників класу D з однією з частин SCP-008-UA. Будь-якого співробітника, який увійде до контакту більш ніж з однією з частин SCP-008-UA, або більш ніж один раз, слід негайно ліквідувати.

Опис: SCP-008-UA складається з чотирьох частин – SCP-008-1-UA, SCP-008-2-UA, SCP-008-3-UA та SCP-008-4-UA – кожна з яких є плюшевою іграшкою, що зображує вовка, одна з рис якого відрізняється від нормальної. SCP-008-1-UA зображує вовка зі збільшеними вухами, SCP-008-2-UA зображує вовка зі збільшеними очима, SCP-008-3-UA – зі збільшеною пащею, а SCP-008-4-UA – зі збільшеним носом. Ознак, які б вказували на виробника, на об'єкті не знайдено. Тим не менш, до перших двох частин об'єкта прикріплено етикетку. На етикетці SCP-008-1-UA написано: “Це щоб тебе краще чути”, на етикетці SCP-008-2-UA – “Це щоб тебе краще бачити”. Ознак етикеток на інших двох частинах об'єкту не знайдено.

У разі якщо якась людина входить до фізичного контакту з однією з частин SCP-008-UA, у той ж час зазнає змін, які стосуються органів чуття, зору, мовлення та нюху. Суб'єкт, який торкається до SCP-008-1-UA, втрачає здібність бачити, розмовляти і відчувати запахи і набуває якусь здібність, пов'язану з чуттям. Суб'єкт, який торкається до SCP-008-2-UA, втрачає здібність чути, розмовляти та почувати запах, і набуває якусь здібність, пов'язану з зором. Суб'єкт, який торкається до SCP-008-3-UA, втрачає здібність чути, бачити та почувати запах і набуває якусь здібність, пов'язану з мовленням. Суб'єкт, який торкається до SCP-008-4-UA, втрачає здібність чути, бачити та розмовляти,і набуває якусь здібність, пов'язану з відчуванням запаху. Досліди показують, що втрата здібностей пов'язана з травмами як відповідних органів, так і з змінами у відділах мозку. Травми заподіюються миттєво та, як правило, без неприємних відчуттів. Травми мають вигляд численних порізів та іноді супроводжуюся зникненням частин органів, що зазнають травми – в останньому випадку травмовані органи виглядають так, начебто їх частині були відрубані за допомогою гострого предмету. Також іноді у травмованих органах з'являються декілька [ВИДАЛЕНО] та такі речовини, як [ДАНІ ВИДАЛЕНІ] у невеликої кількості. Всі спроби вилікувати травмовані органи на поточний час не досягли успіху. Дослідження органів, які отримали додаткові можливості, на поточний час не виявили механізмів реалізації їх можливостей.

У разі якщо до SCP-008-UA якийсь суб'єкт торкається більше одного разу, то у разі якщо він входить до фізичного контакту з однією і теж частиною SCP-008-UA, його можливість може зазнати зміни – стати більш потужною та, у багатьох випадках, небезпечною, неконтрольованою та шкідливою для самого суб'єкта; також суб'єкт зазнає інші побічні ефекти, ніж втрата перерахованих вище інших здібностей. Також може мати місце [ДАНІ ВИДАЛЕНІ] обробленим суб'єктом. Фізичний контакт суб'єкта з різними частинами SCP-008-UA – як послідовно, так і відразу – призводить до [ДАНІ ВИДАЛЕНІ]

У ході досліджень було виявлено, що навіть тонкий шар щільного матеріалу ізолює ефект SCP-008-UA (так, для шару поліетилену достатньо товщини 0.3 мм для повної ізоляції; повний звіт про дослідження ізоляції ефекту доступно в звіту EX008-12, який можна отримати за запитом до куратора об'єкта).

Рада Наглядачів O5 схвалила використання співробітників класу D, які були уражені ефектом SCP-008-UA, у межах програми "Сліпий Лісник".

Додаток 008-T1: Короткий зміст програми "Сліпий Лісник"

На участь у програмі "Сліпий Лісник" призначаються співробітники класу D, які схильні до співпраці з Фондом, володіють мовою жестів для сліпоглухонімих, навичками переміщення по місцевості та маніпуляції предметами за умови відсутності візуальної та звукової інформації і здатні користуватися терміналами Брайля. Призначені співробітники виключаються з щомісячної ротації. Після проведення підготовки та входження до контакту з SCP-008-UA відібрані співробітники ідентифікуються як WD008-α-<колишній_номер_співробітника> (для тих, хто контактував з SCP-008-1-UA), WD008-β-<колишній_номер_співробітника> (для тих, хто контактував з SCP-008-2-UA), WD008-γ-<колишній_номер_співробітника> (для тих, хто контактував з SCP-008-3-UA) та WD008-δ-<колишній_номер_співробітника> (для тих, хто контактував з SCP-008-4-UA). Після того з підготовлених та оброблених суб'єктів формується потрібна група, яка закріпляється за одним з загонів МОГ, в якої повинні бути агенти, що володіють навичками спілкування зі сліпоглухонімими – як мовою жестів для сліпоглухонімих, так і за допомогою терміналів Брайля. У разі втрати одного з оброблених суб'єктів дозволяється обрати для нього заміну серед відповідних співробітників класу D.

Командири загонів МОГ, які бажають приєднатися до програми "Сліпий Лісник", повинні подати заповнити форму Doc008UA-BS у трьох екземплярах до директора Зони UA-337, куратора об'єкта та Комітету з Етики. У разі схвалення запиту загін МОГ зможе отримати групу суб'єктів WD008, оброблених SCP-008-UA. Станом на ██.██.2017 схвалено ██ загонів МОГ, до яких включені групи суб'єктів WD008.

Нижче наведена показова вибірка суб'єктів WD008 та здібностей, які вони набули через контакт з SCP-008-UA:


██.██.20██ з дозволу директора Зони UA-337 була проведена серія експериментів з SCP-008-UA, яка допускала багаторазовий фізичний контакт піддослідних з SCP-008-UA. На базі результатів досліду багаторазові контакти з SCP-008-UA були заборонені. Протокол дослідів було занесено до окремого файлу 008-REDHAT та засекречено. Співробітники з рівнем допуску 3/008-UA та вище можуть отримати доступ повної версії файлу або до його фрагментів у залежності від рівня доступу.


Історія виявлення:
[ОЧІКУЄ РОЗСЕКРЕЧЕННЯ]

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License