SCP-050-X-UA

Додаток Add050X-UA: Інформація стосовно SCP-050-X-UA

Опис: SCP-050-X-UA є умовно живі небіологічні аномальні істоти, які є результатом реакції EXP050-X02. Вага SCP-050-X-UA становить приблизно 10 - 20 міліграм та об'єм приблизно 100 - 300 мм3. На вид SCP-050-X-UA складаються з рожевого, червоного або оранжевого туману, та можуть переміщуватись у повітрі зі швидкістю до 40 сантиметрів за секунду. Харчуються SCP-050-X-UA шляхом поглинання горючих речовин (у тому числі пилу) та кисню з навколишнього середовища. В ході дослідів була помічена здатність SCP-050-X-UA до формування умовних рефлексів. Строк життя SCP-050-X-UA становить 300 - 400 днів.

Для точної ідентифікації окремих особин SCP-050-X-UA слід використовувати ідентифікатор SCP-050-X[порядковий номер]-UA.

Докладний опис властивостей SCP-050-X-UA доступно у файлі File050XUA-3, який доступно за запитом до куратора об'єкта.

Примітка Qh050XUA-4short: Серія дослідів EXP050X-B, проведених н.с. Біленко, показали, що оптимальною їжею для особин SCP-050-X-UA є нафта або бензин, яких достатньо 0,5 мл на день на особину; на другому місці знаходиться етиловий спирт, якого достатньо 0,8 мл на день на особину. Докладну інформацію див. у повному протоколі експериментів та файлі File050XUA-4, які доступно за запитом до куратора об'єкта.

Примітка Qh050XUA-7short: ██.██.2017 рішенням куратору об'єкта та директора Зони UA-80 були схвалені експерименти з SCP-050-X-UA та [ПОТРІБЕН РІВЕНЬ ДОПУСКУ 2X/050-UA АБО ВИЩЕ], які призвані знайти або створити спосіб розмноження істот SCP-050-X-UA за межами реакції EXP050-X02. Відповідальним назначено н.с. Біленко.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License